شماره مصوبه: 750

  • شماره جلسه:
  • تاریخ تصویب: ۱۷ فروردین ۱۳۹۰
  • تاریخ صدور:
  • شماره مصوبه: 750
  • موضوع:

تعیین رده سازمانی مسئولان دفاتر مدیران کل و معاونان و مدیران مراکز

شغل مسئول دفتر دفاتر(ادارات کل سابق)، پست مدیریتی نیست و پست کارشناسی محسوب می‌شود.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیّه