شماره مصوبه: 1893

  • شماره جلسه: 228
  • تاریخ تصویب: ۱۳ بهمن ۱۴۰۲
  • تاریخ صدور:
  • شماره مصوبه: 1893
  • موضوع: انتصابات

تأیید رئیس شورای حوزه علمیه استان کرمانشاه

به استناد تبصره ماده 4 آیین ­نامه مدیریت حوزه ­های علمیه استانی موضوع مصوبه 1371 شورای عالی حوزه­ های علمیه، حجت­ الاسلام و المسلمین جناب آقای حبیب‌الله غفوری‌بارجینیزید­عزه به عنوان رئیس شورای حوزه علمیه استان کرمانشاه، به مدت سه سال، مورد تأیید قرار گرفت.