شورای عالی حوزه های علمیه|رهنمودهای رهبری و مراجع عظام

رهنمودهای رهبری

مراجع عظام

Loading
Loading
 • حوزه های علمیه است که اسلام را تا حالا نگه داشته است
  حوزه های علمیه است که اسلام را تا حالا نگه داشته است
  حوزه های علمیه است که اسلام را تا حالا نگه داشته است
  حوزه های علمیه است که اسلام را تا حالا نگه داشته است
  این حوزه های علمیه است که اسلام را تا حالا نگه داشته است اگر روحانیون نبودند از اسلام خبر نبود، آن که اسلام را زنده نگه داشته است در مواقع سیاه، در این زمان های سیاه و همین روحانیین بودند، پشتیبانی کنید از این ها. تردیدی نیست، که حوزه های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع مهم ترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کج روی ها بوده اند.
 • امروز باید همه علمای بلاد و همه مراجع و همه مدرسین و دانشمندان حوزه های علمیه کوشش کنند که این تکلیفی که بر عهده همه آمده است
  امروز باید همه علمای بلاد و همه مراجع و همه مدرسین و دانشمندان حوزه های علمیه کوشش کنند که این تکلیفی که بر عهده همه آمده است به طور شایسته انجام بدهند.
  امروز باید همه علمای بلاد و همه مراجع و همه مدرسین و دانشمندان حوزه های علمیه کوشش کنند که این تکلیفی که بر عهده همه آمده است
  امروز باید همه علمای بلاد و همه مراجع و همه مدرسین و دانشمندان حوزه های علمیه کوشش کنند که این تکلیفی که بر عهده همه آمده است به طور شایسته انجام بدهند.
  حوزه های علمیه سراسر کشور خصوصاً حوزه قم، حوزه مشهد، حوزه اصفهان باید کوشش کنند که امروز که می توانند مبلغ بفرستند به آن نحوی که بشناسد جامعه را و بفهمد که مشکلات چه است و باید چه کند و چه بگوید. تربیت کننده و قاضی تربیت کنند و مخصوصاً مبلغین را زیاد احتیاج به آن هست. در سر تا سر کشور، ما احتیاج به مبلغ داریم علاوه بر آن در خارج کشور احتیاج به مبلغ بیشتری داریم و الآن ما کمبود داریم ما نباید امروز را مقایسه به دیروز ها بکنیم حوزه های علمی آن وقت در اختناق به سر می بردند، نمی توانستند که قاضی تحویل جامعه بدهند از آنها پذیرفته نبود نمی توانستند یک مبلغی که بتواند مسائل جامعه و مشکلات جامعه را به گوش مردم برساند تحویل جامعه بدهند. امروز را حوزه های علمیه نباید مقایسه کنند با دیروزها. امروز باید همه علمای بلاد و همه مراجع و همه مدرسین و دانشمندان حوزه های علمیه کوشش کنند که این تکلیفی که بر عهده همه آمده است به طور شایسته انجام بدهند.
 • حوزه های روحانیت محل تدریس و تعلیم و تربیت و رهبری مسلمانان است
  حوزه های روحانیت محل تدریس و تعلیم و تربیت و رهبری مسلمانان است
  حوزه های روحانیت محل تدریس و تعلیم و تربیت و رهبری مسلمانان است
  حوزه های روحانیت محل تدریس و تعلیم و تربیت و رهبری مسلمانان است
  حوزه های روحانیت محل تدریس و تعلیم و تربیت و رهبری مسلمانان است. جای فقهای عادلانه و فضلا و مدرسین و طلاب است. جای آن هاست که امانت دار و جانشین پیغمبران هستند، محل امانت داری است و بدیهی است که امانت الهی را نمی توان به دست هر کس داد.
Loading