شورای عالی حوزه های علمیه|نمایش جزییات خبر

حوزه در حال تلاش برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه است

حوزه در حال تلاش برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه است
آیت الله شب زنده دار: دفتر فقه معاصر برای پاسخ به مطالبات برحق داخلی و بین‌المللی از حوزه‌های علمیه تشکیل شد و در راستای تولید راه‌کارها برای مسائل روز قدم بر می‌دارد

آیت الله شب زنده دار، عضو شورای عالی حوزه ای علمیه و عضو شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه، در سخنانی با اشاره به اینکه بشر حالت ایستایی ندارد و با عنایت به اینکه به‌خصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران از حوزه‌های علمیه توقع اعلام نظر در موضوعات نوپدید و ارائه راه‌کار به جامعه بشری و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز وجود داشت. دفتر فقه معاصر در راستای تجاوب به این مطالبات برحق تشکیل شد. دفتر فقه معاصر در زمان مدیریت آیت الله بوشهری خدمت ایشان ارائه شد و استقبال نمودند و در زمان مدیریت آیت الله اعرافی با جد مورد حمایت قرار گرفت.

ایشان افزودند : حوزه برای اینکه بتواند در مسائل مختلف راه‌کار مناسب طراحی و ارائه نماید، هم نیاز دارد که اطلاعات مختلف را در موضوعات جدید داشته باشد و هم اینکه بتواند کار اجتهادی انجام دهد که الگوهایی بر اساس کتاب و سنت و منابع خودمان و نه بر اساس الگوهای سایر مکاتب استخراج شود

۱۳ آذر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.