شورای عالی حوزه های علمیه|نمایش جزییات خبر

در فقه مقارن باید به امتیازات فکری مذهب حقه شیعه رسید

در فقه مقارن باید به امتیازات فکری مذهب حقه شیعه رسید
آیت الله مروی در دیدار جمعی از طلاب، به تبیین الزامات و بایسته‌های پژوهش در فقه مقارن پرداخت و گفت: طبیعی است برای سیاست گذاری در پژوهش یا آموزش در یک موضوع ابتدا باید هدف روشن شود؛ باید دید ما از بررسی فقه مقارن چه هدفی را دنبال می کنیم؟
آیت الله مروی در دیدار جمعی از طلاب، به تبیین الزامات و بایسته‌های پژوهش در فقه مقارن پرداخت و گفت: طبیعی است برای سیاست گذاری در پژوهش یا آموزش در یک موضوع ابتدا باید هدف روشن شود؛ باید ديد ما از بررسی فقه مقارن چه هدفی را دنبال می کنیم؟
عضو شورای عالی حوزه های علمیه افزود: ممکن است هدف به صورت های متفاوتی بیان یا تفسیر شود؛ از نگاه بنده وظیفه یک طلبه که خودش را سرباز حوزه شیعی می داند این است که اگر در مورد فقه مقارن کار می کند در مقارنه بین نحله های فقهی مختلف به امتیازات فکری مذهب حقه امامیه برسد.
عضو جامعه مدرسین درادامه خاطرنشان کرد: صرف دانستن مطالب سایر مذاهب اسلامی و فِرَق فقهی، کاری را پیش نمی برد؛ باید با مقارنه کردن به امتیازات تفکر شیعی رسید.

۱ دی ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.