شورای عالی حوزه های علمیه|نمایش جزییات خبر

بررسی مهم‌ترین عناوین آیین نامه تأسیس مجتمع‌های عالی حوزوی

بررسی مهم‌ترین عناوین آیین نامه تأسیس مجتمع‌های عالی حوزوی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی حوزه‌های علمیه، این شورا آیین نامه‌ای را به منظور ضابطه‌مند نمودن تأسیس، توسعه و انحلال مجتمع‌های عالی حوزوی تصویب کرد که در این گزارش نگاهی اجمالی به آن خواهیم داشت.
شورای عالی حوزه‌های علمیه به منظور ضابطه‌مند نمودن تأسیس، توسعه و انحلال مجتمع‌های عالی حوزوی، آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین نامه تأسیس، توسعه، فعالیت و انحلال مجتمع‌های عالی حوزوی» را تصویب کرد.
مطابق این آیین نامه، «مجتمع عالی حوزوی» عبارت است از مجموع حداقل سه (3) واحد از واحدهای آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، فرهنگی و مهارتی حوزوی، که تحت یک مدیریت واحد اداره شوند و حداقل شامل یک واحد آموزشی و یک واحد پژوهشی یا دو (2) واحد آموزشی یا دو واحد پژوهشی، باشند.

 

مجتمع عالی وابسته و غیر وابسته
مجتمع عالی حوزوی از جهت تأمین هزینه‌های مالی، به دو قسم وابسته و غیر وابسته تقسیم می‌شود.
 
الف- مجتمع عالی وابسته
مجتمع عالی وابسته، مجتمعی است که هزینه‌های مالی آن توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تأمین می‌شود.
 
مراحل تأسیس
تأسیس مجتمع عالی وابسته به درخواست مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، موافقت شورای گسترش و تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه، صورت می‌پذیرد. (ماده 32)
احراز شرایط ذیل برای تأسیس این مجتمع، ضروری است:
مجتمع باید حداقل شامل سه واحد آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، فرهنگی و مهارتی باشد (ماده 1)
مجتمع باید حداقل شامل یک واحد آموزشی و یک واحد پژوهشی باشد (یا در عوض شامل دو واحد آموزشی و یا دو واحد پژوهشی باشد) (ماده 1)
واحدهای زیر مجموعه مجتمع باید، پیش از تأسیس، دارای مجوز فعالیت باشند (ماده 51)

 

ارکان مجتمع عالی وابسته
1) شورای مجتمع  (ماده 34)
مدیر مجتمع
مدیران واحدهای زیر مجموعه
معاونین مجتمع
نماینده مدیر حوزه‌های علمیه (یک نفر از اساتید با سابقه حوزه‌های علمیه، متناسب با حوزه فعالیت‌های مجتمع)
حداکثر دو نفر از مدیران گروه‌های علمی – تربیتی و مهارتی هر واحد زیر مجموعه

 

2) مدیر مجتمع 
مدیر مجتمع با پیشنهاد مرکز مدیریت و تأیید شورای گسترش و با حکم مدیر حوزه‌های علمیه به مدت سه سال انتخاب می‌شود و انتصاب مجدد وی بلا مانع است. (ماده 39)

 

ب- مجتمع عالی غیر وابسته

مجتمع عالی غیر وابسته عبارت است از مجتمعی که هزینه‌های مالی آن توسط مؤسس و هیئت امناء تأمین گردد. بنابراین اموری از قبیل تأمین فضای آموزشی مناسب، تجهیزات و امکانات آموزشی – پژوهشی، تهذیبی – تربیتی و تبلیغی مورد نیاز، تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، بر عهده مؤسس و هیئت امناء مجتمع خواهد بود.

ارکان مجتمع عالی غیر وابسته

 

مراحل تأسیس

تأسیس مجتمع عالی غیر وابسته به درخواست اشخاص (حقیقی یا حقوقی) و موافقت شورای گسترش، صورت می‌پذیرد.

احراز شرایط ذیل برای تأسیس این مجتمع، ضروری است:

مجتمع باید حداقل شامل سه واحد آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، فرهنگی و مهارتی باشد (ماده 1)

مجتمع باید حداقل شامل یک واحد آموزشی و یک واحد پژوهشی باشد (یا در عوض شامل دو واحد آموزشی و یا دو واحد پژوهشی باشد) (ماده 1)

متقاضی تأسیس باید شرایط مذکور در ماده 5 این آیین نامه را دارا باشد و به تأیید شورای گسترش رسیده باشد (ماده 6)

در صورتی که متقاضی تأسیس از اشخاص حقوقی است، باید دارای هویت حوزوی بوده و در مراجع ذی صلاح به ثبت رسیده باشد (ماده 7)

واحدهای زیر مجموعه مجتمع باید، پیش از تأسیس، دارای مجوز فعالیت باشند (ماده 51)

 

 

ارکان مجتمع عالی غیر وابسته
1) مؤسس یا هیئت مؤسس

 

2) هیئت امنا
o اعضای حقیقی:
اعضای حقیقی هیئت امنا به پیشنهاد مؤسس و تأیید مدیر حوزه‌های علمیه انتخاب می‌شوند (بند 8 ماده 8)
o اعضای حقوقی (ماده 12):
نماینده مدیر حوزه‌های علمیه
مدیر حوزه علمیه استان محل تأسیس و فعالیت
یک نفر از پژوهشگران حوزوی متناسب با عرصه فعالیت‌های مجتمع
دو نفر از مدرسان سطوح عالی
مدیر مجتمع
مؤسس

 

3) شورای مجتمع  (ماده 19)
مدیر مجتمع
مؤسس یا نماینده وی
مدیران واحدهای زیر مجموعه
معاونین مجتمع
نماینده مدیر حوزه‌های علمیه (یک نفر از اساتید با سابقه حوزه علمیه، متناسب با حوزه فعالیت‌های مجتمع)
حداکثر دو نفر از مدیران گروه‌های علمی – تربیتی و مهارتی هر واحد زیر مجموعه

 

4) مدیر مجتمع
مدیر مجتمع با پیشنهاد هیئت امنا و تأیید شورای گسترش و حکم مدیر حوزه‌های علمیه به مدت سه سال منصوب می‌شود و انتصاب مجدد وی بلامانع است  (ماده 24)
 

 

انحلال
در صورت بروز یکی از موارد ذیل، حسب مورد و با تصویب شورای گسترش حوزه‌های علمیه، مجتمع در مسیر توقف پذیرش، توقف فعالیت و انحلال قرار خواهد گرفت. (ماده 30)
1- عدم رعایت مصوبات شورای عالی حوزه‌های علمیه و مقررات مرکز مدیرت حوزه‌های علمیه
2- فقدان یکی از شرایط مقرر در ماده 5 این آیین نامه
3- عدم تأمین کیفیت مناسب آموزشی، پژوهشی و تربیتی
4- عدم تأمین مناسب نیروی عملی و اجرایی
5- عدم تأمین مناسب مالی
6- تقاضای حداقل دو سوم از اعضای هیئت امنا
7- احراز عدم نیاز به فعالیت مجتمع توسط مرکز مدیرت حوزه‌های علمیه
 
* تغییر مجتمع عالی غیر وابسته به مجتمع عالی وابسته، با تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه امکان پذیر است. (ماده 32)
 

 

ساختار سازمانی مجتمع‌های عالی حوزوی

ساختار سازمانی مجتمع های عالی حوزوی  جهت مشاهده متن کامل این مصوبه، اینجا کلیک کنید.
۹ اسفند ۱۴۰۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.