حضرت آیت الله محمدمهدی شب زنده دار

ولد و دوران‌ کودکی‌:
حضرت آیت الله مهدی شب زنده دار در سال‌ 1332 در داراب‌ متولد شد؛ البته‌ او بزرگ‌ شده‌ شهر قم‌ است‌ و پدرش‌ که‌ در کسوت‌ مقدس‌ روحانیت‌ بود، در تابستان‌ به‌ همراه‌ خانواده‌ به‌ داراب‌ سفر کرده‌ بود که‌ فرزندش‌ در همان‌ جا متولد شد.
 
دوران‌ تحصیل‌، استادان‌ و دوستان‌:
حضرت آیت الله شب‌زنده‌دار تحصیلات‌ دورة‌ دبستان‌ را به‌ پایان‌ رساند و یک‌ سال‌ نیز به‌ دبیرستان‌ رفت‌. پس‌ از آن‌ وارد حوزة‌ علمیه‌ قم‌ شد. او که‌ قسمتی‌ از دروس‌ مقدمات‌ و دورة‌ سطح‌ را نزد پدر خود آیة‌الله‌ شیخ‌ حسین‌ شب‌زنده‌دار خوانده‌ بود، مغنی‌ را نزد آیة‌الله‌ جنتی‌، رسائل‌ را نزد حضرات‌ آیات‌ مصلحی‌، طاهری‌ و مؤمن‌ آموخت‌ و برای‌ فراگیری‌ مکاسب‌ به‌ نزد حضرات‌ آیات‌ شب‌زنده‌دار، مؤمن‌، مشکینی‌ و ستوده‌ رفت‌. استادان‌ او در کفایه‌ حضرات‌ آیات‌ مؤمن‌ و سبحانی‌ بودند.
حضرت آیت الله شب‌زنده‌دار کشف‌ المراد را نزد آیة‌الله‌ حسینی‌ کاشانی‌، بخشی‌ از شرح‌ منظومه‌ را نزد حضرات‌ آیات‌ مؤمن‌، مفتح‌ و صالحی‌ مازندرانی‌ و بخش‌هایی‌ از اسفار رانزد آیة‌الله‌ سید رضا صدر، آیة‌الله‌ امینی‌ و آیة‌الله‌ انصاری‌ شیرازی‌ فرا گرفت‌. قسمتی‌ از شفا را نزد آیة‌الله‌ جوادی‌ آملی‌ و بخشی‌ از اشارات‌ را نزد آیة‌الله‌ حسن‌زاده‌ آملی‌ آموخت‌.
حضرت آیت الله شب‌زنده‌دار با پایان‌ یافتن‌ دوره‌ سطح‌ به‌ درس‌ خارج‌ آیات‌ عظام‌ شیخ‌ کاظم‌ تبریزی‌، شیخ‌ مرتضی‌ حائری‌، وحید خراسانی‌ و شیخ‌ جواد تبریزی‌ رفت‌ و از محضر آنان‌ بهره‌های‌ بسیار برد.
 
فعالیتهای‌ علمی‌ و فرهنگی‌ و سیاسی‌:
حضرت آیت الله شب‌زنده‌دار سالها به‌ تدریس‌ دروس‌ دوره‌ سطح‌ پرداخته‌ و شرحی‌ نیز بر قسمتی‌ از تحریرالوسیله‌ نگاشته‌ است‌.
ایشان مدیر مؤسسه‌ و مدرسه‌ بقیة‌الله‌(عج‌) است‌.
حضرت آیت الله شب‌زنده‌دار هم‌ اکنون‌ در قم حضور دارند و به‌ تربیت‌ طلاب‌ می‌پردازند و علاوه‌ بر عضویت‌ در جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌، نمایندگی‌ شورای‌ عالی‌ حوزه های علمیه در هیأت‌ امنای‌ جامعه المصطفی العالمیه و نیز عضویت‌ در  شورای‌ نگهبان‌ را به‌ عهده‌ دارند.
تاریخ آخرین بروزرسانی ۷ آذر ۱۴۰۰